“De Stichting heeft ten doel het faciliteren van een sociale ontmoetingsplaats gericht op zingeving, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.” – Download de statuten »

Rechtspersoon

Statutaire naam: Stichting Het Stadsklooster
Statutaire zetel: gemeente Rotterdam
Oprichtingsdatum: 24-11-2015
RSIN: 855756809
KvK-nummer: 64640469

Bestuur

Het bestuur is per 24-11-2015 als volgt samengesteld:

Voorzitter: Mendy Vis
Penningmeester: Michelle Lock-Verhage
Secretaris: Michelle Lock-Verhage

Contactgegevens

Stichting Het Stadsklooster
Vijverhofstraat 115h
3032 SH Rotterdam

E: info@stadsklooster.nl

Financiën

Bij Stichting Het Stadsklooster zijn geen werknemers in dienst. Het bestuur wordt niet beloond. Activiteiten worden gefinancierd door giften. Na afronding van elk boekjaar verschijnt op deze website een financiële verantwoording.

Giften

T.n.v. Stg. Het Stadsklooster
IBAN: NL37 TRIO 0391 0913 44
BIC: TRIONL2U
Bank: Triodos Bank N.V.