Missie

Het stadsklooster wil een ontmoetingsplek zijn. Een plek om God te ontmoeten en te eren. Een plaats van bezinning, inspiratie en zingeving waar mensen samenkomen die van betekenis willen zijn voor de stad en voor de wereld, vanuit de boodschap van Christus.

Het stadsklooster wil, geïnspireerd door de eeuwenoude kloostertraditie, een plek zijn waar zonder ophouden, in een vast ritme, in rust en stilte wordt gebeden en gelezen, waarin plekken zijn van intense stilte, waar muziek klinkt en verhalen worden verteld, de maaltijd gezamenlijk wordt gebruikt, waarin we ons naar binnen keren om van betekenis te zijn voor de stad Rotterdam en alle mensen die daar leven.

Het stadsklooster is een plek waar de kracht, energie en inspiratie wordt opgedaan om in het alledaagse leven het goede te doen, het verschil te maken, iets toe te voegen in plaats van iets af te breken. En op de vele momenten in het leven van pijn, verdriet en rouw biedt het stadsklooster troost en medeleven.

Het stadsklooster is een plek waar hoop gekoesterd wordt, waar wordt gelachen en gehuild, waar wordt gedebatteerd en wordt omhelsd, waar mensen elkaar steunen en reflecteren. Het is een plek waar mensen graag komen en waar iedereen van harte welkom is, waar mensen zich mee verbinden. Een plek van betekenis.

Het stadsklooster is een oase van rust in een drukke stad.

Het stadsklooster roept ook op om in het eigen leven en in de eigen context de goede keuzes te maken in de navolging van Christus.

Getijdengebeden

Het Stadsklooster Rotterdam organiseert Getijdengebeden op de volgende momenten:

  • Maandagmiddag: 12.00-12.30
  • Woensdagavond: 20.00-20.30
  • Vrijdagochtend: 7.30-8.00

Iedereen is van harte welkom om de gebeden bij te wonen (vanaf ca. 10 minuten is de kerkzaal open om er vast in stilte te gaan zitten.

Locatie: Prinsekerk, Schepenstraat 69 Rotterdam

Overige activiteiten

Er worden naast de getijdengebeden ook andere activiteiten opgestart. Neem contact op via niels@noorderlichtrotterdam.nl voor meer informatie.